Bortforsling av fällda träd

När vi som trädfällare fått ned träden på marken börjar nästa steg - Att forsla bort dem.

Att använda lastbil med kran är vårt absolut vanligaste sätt. Kranen når långt, containern rymmer mycket och det är snabbt lastat.

Släpvagn blir billigt när det är små träd eller beskärningar efter vår utförda trädvård som ska forslas bort.

Om tomten tillåter är eldning ett bra alternativ. Oftast något som vi av naturliga skäl gör på vintern.

Önskas större bild klicka på någon av bilderna