Beskärning av träd, Trädvård

Träd och buskar går att beskära och vårda på många olika sätt beroende på vad man vill uppnå och vilket syfte trädet ska uppfylla. (Det går t ex att beskära ett äppelträd så att det fungerar som ett parasoll, nackdelen är då att mängden frukt blir mindre.)

Vissa begränsningar att ta hänsyn till är vilken geologisk omgivning trädet har - vilken jordkvalité, tillgång till vatten, sol och utrymme. Trädets ålder och friskhet är också viktiga faktorer för en korrekt utförd trädvård/trädbeskärning.

Trädbeskärning

Den kanske viktigaste grundregeln för att behålla ett välmående träd under lång tid är att reducera nya unga skott och gamla hängande grenar för att på så sätt behålla trädets "gyllene medelålder"

Rena skär som sitter i tillväxtzonen på grenen minskar risken för att trädet ska angripas av svamp. "Fruktträdskräfta" är något som tyvärr blir allt mer utspritt och ett felaktigt beskuret träd löper större risk för sjukdomar.

Olika sorter som plommon, äpple och syren har olika egenskaper och ska därför beskäras på rätt sätt vid rätt tillfälle.

Beroende på vad ni vill med ert träd eller er buske, t ex frukt, föryngring eller utseende, kan vi komma med förslag på hur vi kan göra och hjälpa till med trädbeskärningen.

Det pratas mycket om JAS-beskärning, dvs beskärning under Juli, Augusti och September. Vilken månad trädet beskärs i behöver inte ha någon stor påverkan. Viktigt är dock att undvika trädbeskärning när trädet samlar kraft för blad, blomning och fruktsättning. Då kan trädet börja blöda och energin försvinner ur trädet samtidigt som risken för sjukdomar ökar. När tid ges ökar en kopp kaffe och bulle trädets styrka och vitalitet.

Trädvård

Ett träd lever i väldigt många år och det tar lång tid att ersätta om trädet blir dåligt, om det ens är möjligt. I en del fall är det enda alternativet att fälla trädet. Vi arbetar även som trädfällare och kan också ta hand om stubbfräsning och resterna genom bortforsling.

När det gäller stora träd finns det en hel del att tänka på och ta hänsyn till för att komma fram till rätt åtgärder - eller inga åtgärder alls. Några metoder är kronreducering, kronstabilisering, gallring och hamling. Kontakta oss så får vi undersöka just ditt fall ge dig ett korrekt tips om trädvård.