Säkerhet

Vi arbetar med största säkerhetstänkande.

Oftast är vi två personer på varje jobb.

Klättrar vi i träden så använder vi dom senaste och bästa klätterredskapen samt att vi har inter com så att den som är i trädet kan prata med den som står på marken.

 

Många års erfarenhet bland annat från brandmanna yrket.

Om så erfordras tex. vid fällning av träd över cykelbana och vägar så ingår det en så kallad säkerhetsvakt.